{"code":200,"msg":"success","info":{"id":1796,"sort":0,"status":1,"is_deleted":0,"create_at":"2020-07-14 10:02:57","cate_id":1,"title":"2020\u4e0a\u6d77\u56fd\u9645\u65f6\u5c1a\u4ea7\u4e1a\u5c55\u89c8\u4f1a\uff08\u7b80\u79f0\u4e16\u5c1a\u835f\uff09 2020WFS","level":1,"startdate":"2020-07-02","enddate":"2020-07-04","provid":"\u4e0a\u6d77","cityid":"\u4e0a\u6d77","city":"\u4e2d\u56fd\u4e0a\u6d77","address":"\u4e0a\u6d77\u5e02\u6d66\u4e1c\u65b0\u533a\u9f99\u9633\u8def2345\u53f7","exhibition_name":"\u4e0a\u6d77\u65b0\u56fd\u9645\u535a\u89c8\u4e2d\u5fc3E4-E7","content":"

\u5173\u4e8eWFS\u4e0a\u6d77\u56fd\u9645\u65f6\u5c1a\u4ea7\u4e1a\u535a\u89c8\u4f1a \u968f\u7740\u65f6\u4ee3\u7684\u53d8\u5316\uff0c\u65f6\u5c1a\u884c\u4e1a\u53d1\u5c55\u8d8b\u52bf\u4e0d\u65ad\u5347\u7ea7\u3002\u7531\u4e0a\u6d77\u5e02\u5546\u52a1\u59d4\u5458\u4f1a\u6279\u51c6\uff0c\u4e0a\u6d77\u5e02\u76ae\u9769\u6280\u672f\u534f\u4f1a\uff0c\u4e0a\u6d77\u96c5\u8f89\u5c55\u89c8\u6709\u9650\u516c\u53f8\u4e3b\u529e\uff0c\u4e0a\u6d77\u5e02\u5546\u4e1a\u8054\u5408\u4f1a\uff0c\u4e0a\u6d77\u5e02\u7eba\u7ec7\u54c1\u5546\u4e1a\u534f\u4f1a\uff0c\u4e0a\u6d77\u670d\u88c5\u978b\u5e3d\u5546\u4e1a\u884c\u4e1a\u534f\u4f1a\uff0c\u5e7f\u5dde\u5e02\u767d\u4e91\u533a\u978b\u4e1a\u76ae\u5177\u5546\u4f1a\uff0c\u4e9a\u6d32\u978b\u4e1a\u534f\u4f1a\u7b49\u652f\u6301\u7684“2020\u4e0a\u6d77\u56fd\u9645\u65f6\u5c1a\u4ea7\u4e1a\u5c55\u89c8\u4f1a\uff08\u7b80\u79f0\u4e16\u5c1a\u835f\uff09”\u5c06\u4e8e2020\u5e747\u67082-4\u65e5\u5728\u4e0a\u6d77\u65b0\u56fd\u9645\u535a\u89c8\u4e2d\u5fc3\u4e3e\u529e\uff0c\u540c\u65f6\u643a\u624b2020\u7b2c\u5341\u4e03\u5c4a\u4e0a\u6d77\u56fd\u9645\u7bb1\u5305\u5c55\u3001\u7b2c\u5341\u4e03\u5c4a\u4e0a\u6d77\u56fd\u9645\u978b\u4e1a\u535a\u89c8\u4f1a\u3001\u7b2c\u5341\u516b\u5c4a\u4e0a\u6d77\u56fd\u9645\u793c\u54c1\u53ca\u5bb6\u5c45\u7528\u54c1\u5c55\u540c\u671f\u53ec\u5f00\uff0c\u9884\u8ba1\u5c55\u51fa\u9762\u79ef6\u4e07\u5e73\u65b9\u7c73\uff0c1500\u5bb6\u53c2\u5c55\u4f01\u4e1a\uff0c80000\u4e13\u4e1a\u4e70\u5bb6\uff0c\u4e16\u5c1a\u835f\u5c06\u4f5c\u4e3a\u54c1\u724c\u6700\u4f73\u7684\u5546\u8d38\u6d3d\u8c08\u3001\u6e20\u9053\u62d3\u5c55\u3001\u8d44\u6e90\u6574\u5408\u3001\u6f6e\u6d41\u53d1\u5e03\u3001\u8de8\u754c\u5408\u4f5c\u7684\u65f6\u5c1a\u4ea4\u6d41\u5e73\u53f0\uff0c\u662f\u4e0d\u5bb9\u9519\u8fc7\u7684\u65f6\u5c1a\u884c\u4e1a\u76db\u4f1a\u3002   \u5c55\u54c1\u8303\u56f4 \u65f6\u5c1a\u914d\u9970\u5c55\u533a \u56f4\u5dfe\u3001\u4e1d\u5dfe\u3001\u62ab\u80a9\u3001\u624b\u5957\u3001\u8170\u5e26\u3001\u889c\u5b50\u3001\u8fde\u88e4\u889c\u3001\u65f6\u5c1a\u8170\u5e26\uff0c\u65f6\u5c1a\u5e3d\u7c7b\uff0c\u624b\u5957\u7c7b\u4ea7\u54c1\uff0c\u65f6\u5c1a\u9996\u9970\u773c\u955c\u3001\u53d1\u9970\u53ca\u914d\u4ef6\u7c7b\u4ea7\u54c1\u3002   \u65f6\u5c1a\u670d\u88c5&\u9762\u6599\u5c55\u533a \u7537\u88c5\/\u6b63\u88c5\u3001\u6f6e\u6d41\u5973\u88c5\u3001\u76ae\u8863\u76ae\u8349\u3001\u7fbd\u7ed2\u670d\/\u68c9\u670d\u3001\u7f8a\u7ed2\/\u5462\u7ed2\u3001\u5185\u8863\/\u5bb6\u5c45\u670d\u3001\u6bdb\u886b\/\u9488\u7ec7\u3001\u725b\u4ed4\/\u4f11\u95f2\u3001\u7ae5\u88c5\u3001\u6cf3\u88c5\u53ca\u6c99\u6ee9\u88c5\u3001\u5185\u8863\u53ca\u7761\u8863\u3001\u65f6\u88c5\u53ca\u9762\u6599\u53ca\u5916\u5957\u8fd0\u52a8\u88c5\u529f\u80fd\u6027\u9762\u6599\u82b1\u8fb9\u53ca\u670d\u88c5\u8f85\u6599\uff1b   \u65f6\u5c1a\u978b\u4e1a\u5c55\u533a \u7537\u978b\u3001\u5973\u978b\u3001\u7ae5\u978b\u3001\u4f11\u95f2\u978b\u3001\u9ad8\u8ddf\u978b\u3001\u9774\u5b50\u3001\u76ae\u978b\u3001\u51c9\u978b\u3001\u8fd0\u52a8\u978b\u3001\u529f\u80fd\u978b \u3001\u62d6\u978b\u3001\u5b9a\u5236\u978b\u7b49\uff1b   \u65f6\u5c1a\u7bb1\u5305\u5c55\u533a \u62c9\u6746\u7bb1\u3001\u65c5\u884c\u7bb1\u3001\u516c\u6587\u5305\u3001\u65c5\u884c\u5305\u3001\u6237\u5916\u529f\u80fd\u5305\u3001\u53cc\u80a9\u5305\u3001\u624b\u888b\u3001\u76ae\u5177\u3001\u65f6\u88c5\u5305\u3001\u624b\u62ff\u5305\u3001\u624b\u8155\u5305\u3001\u665a\u88c5\u5305\u7b49   \u65f6\u5c1a\u5bb6\u5c45\u5c55\u533a \u65f6\u5c1a\u5bb6\u5c45\u9970\u54c1\u3001\u65f6\u5c1a\u793c\u54c1\u3001\u9910\u5177\u3001\u53a8\u5177\u3001\u5730\u6bef\u3001\u82b1\u827a\u3001\u9999\u85b0\u3001\u5de5\u827a\u54c1\u3001\u88c5\u9970\u753b\u3001\u4eff\u771f\u82b1\u3001\u5c0f\u5bb6\u7535\u3001\u7f8e\u5bb9\u548c\u5065\u5eb7\u7c7b\u4ea7\u54c1\u3001\u65c5\u6e38\u7528\u914d\u9970\u7b49;   \u65f6\u5c1a\u4f9b\u5e94\u94fe\u5c55\u533a \u65f6\u5c1a\u4ea7\u4e1a\u76f8\u5173\u914d\u5957\uff08\u539f\u6599\u3001\u914d\u4ef6\u3001\u5370\u82b1\u3001\u5305\u88c5\u3001\u8bbe\u8ba1\u3001\uff09\u5236\u9020\u670d\u52a1\u5546\u3001\u65f6\u5c1a\u79d1\u6280\u3001\u8de8\u5883\u7535\u5546\u3001\u76f4\u8425\u7535\u5546\u3001\u793e\u4ea4\u7535\u5546\u3001\u65f6\u5c1a\u5a92\u4f53\u3001\u65f6\u5c1a\u5c0f\u9547\u7b49;   \u53c2\u5c55\u65f6\u95f4   \u5c55\u4f1a\u540d\u79f0\uff1aWFS\u4e0a\u6d77\u56fd\u9645\u65f6\u5c1a\u4ea7\u4e1a\u535a\u89c8\u4f1a \u5c55\u51fa\u5730\u70b9\uff1a\u4e0a\u6d77·\u65b0\u56fd\u9645\u535a\u89c8\u4e2d\u5fc3 \u5c55\u89c8\u65e5\u7a0b\uff1a \u5e03\u5c55\u65f6\u95f4 2020\u5e746\u670830\u65e5 08:30-17:00 2020\u5e747\u670801\u65e5 08:30-17:00 \u5c55\u89c8\u65f6\u95f4 2020\u5e747\u67082\u65e5 09:00-17:00 2020\u5e747\u67083\u65e5 09:00-17:00 2020\u5e747\u67084\u65e5 09:00-15:00 \u64a4\u5c55\u65f6\u95f4 2020\u5e747\u67084\u65e5 15:00-19:00   \u90e8\u5206\u53c2\u5c55\u7167\u7247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         <\/p>\r\n","desc":"\u968f\u7740\u65f6\u4ee3\u7684\u53d8\u5316\uff0c\u65f6\u5c1a\u884c\u4e1a\u53d1\u5c55\u8d8b\u52bf\u4e0d\u65ad\u5347\u7ea7\u3002\u7531\u4e0a\u6d77\u5e02\u5546\u52a1\u59d4\u5458\u4f1a\u6279\u51c6\uff0c\u4e0a\u6d77\u5e02\u76ae\u9769\u6280\u672f\u534f\u4f1a\uff0c\u4e0a\u6d77\u96c5\u8f89\u5c55\u89c8\u6709\u9650\u516c\u53f8\u4e3b\u529e\uff0c\u4e0a\u6d77\u5e02\u5546\u4e1a\u8054\u5408\u4f1a\uff0c\u4e0a\u6d77\u5e02\u7eba\u7ec7\u54c1\u5546\u4e1a\u534f\u4f1a\uff0c\u4e0a\u6d77\u670d\u88c5\u978b\u5e3d\u5546\u4e1a\u884c\u4e1a\u534f\u4f1a\uff0c\u5e7f\u5dde\u5e02\u767d\u4e91\u533a\u978b\u4e1a\u76ae\u5177\u5546\u4f1a\uff0c\u4e9a\u6d32\u978b\u4e1a\u534f\u4f1a\u7b49\u652f\u6301\u7684\u201c2020\u4e0a\u6d77\u56fd\u9645\u65f6\u5c1a\u4ea7\u4e1a\u5c55\u89c8\u4f1a\uff08\u7b80\u79f0\u4e16\u5c1a\u835f\uff09\u201d\u5c06\u4e8e2020\u5e747\u67082-4\u65e5\u5728\u4e0a\u6d77\u65b0\u56fd\u9645\u535a\u89c8\u4e2d\u5fc3\u4e3e\u529e\uff0c\u540c\u65f6\u643a\u624b2020\u7b2c\u5341\u4e03\u5c4a\u4e0a\u6d77\u56fd\u9645\u7bb1\u5305\u5c55\u3001\u7b2c\u5341\u4e03\u5c4a\u4e0a\u6d77\u56fd\u9645\u978b\u4e1a\u535a\u89c8\u4f1a\u3001\u7b2c\u5341\u516b\u5c4a\u4e0a\u6d77\u56fd\u9645\u793c\u54c1\u53ca\u5bb6\u5c45\u7528\u54c1\u5c55\u540c\u671f\u53ec\u5f00\uff0c\u9884\u8ba1\u5c55\u51fa\u9762\u79ef6\u4e07\u5e73\u65b9\u7c73\uff0c1500\u5bb6\u53c2\u5c55\u4f01\u4e1a\uff0c80000\u4e13\u4e1a\u4e70\u5bb6\uff0c\u4e16\u5c1a\u835f\u5c06\u4f5c\u4e3a\u54c1\u724c\u6700\u4f73\u7684\u5546\u8d38\u6d3d\u8c08\u3001\u6e20\u9053\u62d3\u5c55\u3001\u8d44\u6e90\u6574\u5408\u3001\u6f6e\u6d41\u53d1\u5e03\u3001\u8de8\u754c\u5408\u4f5c\u7684\u65f6\u5c1a\u4ea4\u6d41\u5e73\u53f0\uff0c\u662f\u4e0d\u5bb9\u9519\u8fc7\u7684\u65f6\u5c1a\u884c\u4e1a\u76db\u4f1a\u3002","logo":"https:\/\/www.cnfzflw.com\/upload\/724f938d24c87fc9\/a8b958d309d19548.png","zhuban":"\u4e0a\u6d77\u5e02\u76ae\u9769\u6280\u672f\u534f\u4f1a\uff0c\u4e0a\u6d77\u96c5\u8f89\u5c55\u89c8\u6709\u9650\u516c\u53f8","chengban":"","website":"","contact":"\u5c55\u4f1a\u7533\u8bf7","tel":"021-33730859","dizhi":"","num":"2249","e_status":1},"exhibition":[{"id":1803,"title":"2020DS printech China\uff08\u7b2c34\u5c4a\u4e9a\u592a\u7f51\u5370\u5c55\uff09\u53d1\u8d77\u5ba3\u4f20\u653b\u52bf\uff0c\u5e26\u60a8\u6398\u91d1\u5e02\u573a\uff0c\u4e00\u7ad9\u5f0f\u6355\u83b7\u5546\u673a!"},{"id":1802,"title":"2020\u4e2d\u56fd\uff08\u6df1\u5733\uff09\u56fd\u9645\u7f51\u5370\u53ca\u6570\u7801\u5370\u5237\u6280\u672f\u5c55\u89c8\u4f1a \u9080 \u8bf7 \u51fd"},{"id":1801,"title":"2020\u4e4c\u5179\u522b\u514b\u65af\u5766\u5854\u4ec0\u5e72\u7eba\u7ec7\u673a\u68b0\u5c55\u89c8\u4f1a CAITME 2020"},{"id":1800,"title":"2020\u5e74\u5df4\u897f\u56fd\u9645\u9762\u6599\u670d\u88c5\u5bb6\u7eba\u91c7\u8d2d\u5c55\u89c8\u4f1aGo Tex"},{"id":1799,"title":"2020\u8d8a\u5357\u7eba\u7ec7\u53ca\u5236\u8863\u673a\u68b0\u5c55 SaigonTex2020"},{"id":1798,"title":"2020\u5e7f\u5dde\u8bbe\u8ba1\u5468 Guangzhou Designweek THE B2B DESIGN BRANDS EXPO 2020"},{"id":1797,"title":"2020\u7b2c24\u5c46\u53f0\u5317\u7d21\u7e54\u5c55 Taipei Innovative Textile Application Show, TITAS 2020"},{"id":1796,"title":"2020\u4e0a\u6d77\u56fd\u9645\u65f6\u5c1a\u4ea7\u4e1a\u5c55\u89c8\u4f1a\uff08\u7b80\u79f0\u4e16\u5c1a\u835f\uff09 2020WFS"}],"exhibition2":[{"id":1614,"title":"2018\u5e74\u4e2d\u56fd\u4e0a\u6d77\u52b3\u4fdd\u7528\u54c1\u5c55"},{"id":1640,"title":"2018\u4e0a\u6d77\u56fd\u9645\u670d\u88c5\u9762\u8f85\u6599\u535a\u89c8\u4f1a\uff08\u6625\u590f\u5c55\uff09"},{"id":26,"title":"\u7f57\u9a6c\u5c3c\u4e9a\u7eba\u7ec7\u670d\u88c5\u5c55"},{"id":650,"title":"\u5b5f\u52a0\u62c9\u9762\u6599\u5c55\/\u5357\u4e9a\u7eba\u7ec7\u5c55\/\u4e1c\u5357\u4e9a\u9762\u6599\u5c55"},{"id":76,"title":"\u7b2c15\u5c4a\u6df1\u5733\u56fd\u9645\u7eba\u7ec7\u9762\u8f85\u6599\u53ca\u7eb1\u7ebf\u535a\u89c8\u4f1a"},{"id":1803,"title":"2020DS printech China\uff08\u7b2c34\u5c4a\u4e9a\u592a\u7f51\u5370\u5c55\uff09\u53d1\u8d77\u5ba3\u4f20\u653b\u52bf\uff0c\u5e26\u60a8\u6398\u91d1\u5e02\u573a\uff0c\u4e00\u7ad9\u5f0f\u6355\u83b7\u5546\u673a!"},{"id":1617,"title":"2018\u7b2c96\u5c4a\u4e2d\u56fd\u52b3\u52a8\u4fdd\u62a4\u7528\u54c1\u4ea4\u6613\u4f1a"},{"id":23,"title":"2013\u5e74\u5370\u5ea6\u7eba\u7ec7\u3001\u9762\u6599\u3001\u8f85\u6599\u3001\u7eb1\u7ebf\u53ca\u5316\u7ea4\u9762\u6599\u5c55"}]}